TMLOGO.jpg

   TM Verkstad AB​

    Hem  Om oss   l KontaktNYHET!
Avvibrerande mothållare.

mothallare.png


------------------------
3dram.png
Vi erbjuder
prototyptillverkning
i hållbar ABS-plast


------------------------

lameller.png

Köp Dina lameller
av oss!
------------------------

innovationer.gif

Innovationer och utveckling är en viktig drivkraft...


swerea_ivf.png
Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till  den tillverkande och produktutvecklande industrin, 

med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos sina kunder.

Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig Swerea  för att utveckla framtidens resurseffektiva

produkter och processer.

Vi har under många år haft ett stimulerande samarbete med  Swerea IVF i utvecklingen av nya produkter

och protyptillverkning.​

Läs mer om Swerea IVF >>>


TM Verkstad AB l Glose 820 l 442 73 Kärna l Tel 031-21 89 00